Jakość

W celu dokonania weryfikacji gotowych wyrobów posiadamy nowoczesną optyczną maszynę pomiarową, która za pomocą kamery cyfrowej umożliwia bezdotykowy pomiar gotowego detalu w zakresie 2D. Dodatkowe elementy wyposażenie maszyny pozwalają również na dokonanie pomiaru w zakresie 3D. Maszyna posiada automatyczny detektor krawędzi oraz możliwość konfiguracji oświetlenia detalu. Dzięki zwartej i solidnej budowie osiągana jest wysoka pewność i powtarzalność pomiaru.

Na podstawie otrzymanych wyników można przygotować raport z odchyłkami dla zmierzonych wielkości. Wprowadzając cykliczny pomiar danej cechy, określimy powtarzalność w badanym obszarze dla statystycznej kontroli procesu.

Raporty z pomiarami i analizami można wykorzystać w planowaniu procesów monitorowania oraz ciągłego doskonalenia. Celem działań jakościowych jest wykazanie zgodności z wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu, jako jeden z czynników wpływających na satysfakcję klienta.

System zarządzania w omawianym zakresie opiera się na wytycznych zawartych w normie ISO 9001:2008.