Produkcja

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w następujących obszarach działania:

  • kompleksowego zaopatrzenia linii technologicznych w podzespoły,
  • serwis służb utrzymania ruchu,
  • produkcja średnio i długoseryjna na potrzeby różnych gałęzi przemysłu,
  • produkcja półfabrykatów do dalszego przerobu,
  • obróbka finalna powierzonych wyrobów (np. w postaci odlewów),
  • wykonanie osprzętu do maszyn i urządzeń,
  • wykonanie form i wykrojników.

Wszystkie zlecenia wykonujemy w ramach możliwości posiadanego parku maszynowego. W trakcie produkcji weryfikujemy wyroby, korzystając z ogólnie dostępnych środków kontrolno-pomiarowych oraz optycznej maszyny pomiarowej. Posiadana infrastruktura oraz park maszynowy pozwalają na wykonywanie zleceń w konkurencyjnych cenach i terminach adekwatnych do wymagań klienta.